Information

Anders-August Hedberg

  • 1928.01.17 - 2023.08.28

Om begravningen för Anders-August Hedberg 

Ljusets kapell

Begravningsgudstjänsten äger rum i Ljusets kapell torsdagen den 14/9 kl.14.00, därefter inbjudes till minnesstund i Församlingshemmet. Svar om deltagande till Strömsunds Begr.byrå tel.0670-10141 senast 11/9. Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden.
Strömsunds Begravningsbyrå
Strömsund