Kim Stengård

  • 1947.02.04 - 2021.11.17

Om begravningen för Kim Stengård 

Begravningen sker i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.
Strömsunds Begravningsbyrå
Strömsund