Rolf Blom

  • 1940.01.04 - 2021.11.12

Om begravningen för Rolf Blom 

Begravningen äger rum i Det eviga ljusets kapell fredag 10/12 kl.10:00. Efteråt inbjudes till minnesstund. Osa till Strömsunds Begravningsbyrå tel.0670-10141 senast den 6/12. Tänk gärna på Cancerfonden.
Strömsunds Begravningsbyrå
Strömsund