Information

Erik Sethson

  • 1926.04.02 - 2022.04.04

När jag dör är jag alls inte borta fast min kropp blivit till mull Min vän, ty med allt som susar och sjunger skall jag komma tillbaka igen Genom fåglarnas kvitter i träden genom fjärilars fladdrande slag Genom flingornas dans på er ruta skall jag ge er en hälsning var dag Och när björkarna spricker om våren och ni känner en varmare vind skall ni ana min själs odödlighet när jag dunlätt kysser er kind Och då vet ni: jag är inte borta nej mer nära än ni kan förstå Genom allt som susar och sjunger skall min hälsning med kärlek er nå (1:a Korinterbrevet)

Annonser för Erik Sethson

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Östersunds-Posten + Länstidningen Östersund (annonspaket)
2022-04-13